Strona główna
O firmie
Projekt Olchowa
Oferta
Doświadczenie
Informacje o funduszach pomocowych
Złóż zapytanie
Kontakt
   
 

Szanowni Państwo

ECRD – Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich jest profesjonalną firmą konsultingową, świadczącą wszechstronną pomoc poprzez: 
   - szkolenia, 
   - doradztwo, 
   - przygotowanie dokumentacji,
do pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE. 

Nasza uwaga skierowana jest na rozwój: 
   - obszarów wiejskich, 
   - edukacji, 
   - zasobów ludzkich, 
   - przedsiębiorczości, 
   - ochrony dziedzictwa kulturowego.

Uczestniczymy w ewaluacjach programów, priorytetów, działań i projektów, finansowanych z funduszy pomocowych UE.

Misją firmy jest:

dążenie, aby praktyczne osiągnięcia w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych znalazły powszechne zastosowanie w rozwoju każdej jednostki. W tym celu inspirujemy kreowanie pomysłów, doradzamy i pomagamy we wdrożeniu projektów.