Katalog firm

Proteon Pharmaceuticals

Polska firma medyczna Proteon Zdrowie, współpracująca z łódzką firmą Proteon Pharmaceuticals, swój cel określa jasno i klarownie: pragnie dostarczać innowacyjność w postaci nowych technologii medycznych, tak aby każda osoba miała szanse na proaktywne dbanie o własne zdrowie jak i zdrowie najbliższych.

Testy Covid dla firm

Oferowane przez firmę Proteon Zdrowie wraz ze współpraca z łódzkim dystrybutorem Proteon Pharmaceuticals testy covid dla firm Warszawa złożone są z dwóch etapów działań. Pierwszy z nich obejmuje próbki śliny kilku osób (zazwyczaj od 4 do 12), które są złączone w tak zwane grupy i badane metodą RT-PCR. Zapoznaj się z naszą ofertą na stronie https://proteonzdrowie.pl/.
Metoda ta została opracowana na potrzeby tego typu badań przez Proteon i Instytut Biologii Medycznej PAN. Test opiera się na wykrywaniu cząstek/ substancji trzech genów wirusowych i charakteryzuje się ogromną wrażliwością. W drugim etapie, jeśli w pobranej puli kilku próbek znajdzie się przynajmniej jeden pozytywny wynik , to w tej sytuacji każda z osób w przebadanej grupie jest w dalszym ciągu diagnozowana lecz już indywidualnie.
Jeśli wynik okaże się dla osoby badanej negatywny, to wtedy nie ma już potrzeby dalszego diagnozowania jej. Te wszystkie działania mają na celu wyodrębnić chore jednostki, co skutkuje przerwaniem dalszego rozprzestrzeniania się wirusa i niepozbawianiem firmy wszystkich pracowników.

Kontakt

Ulica: Tylna 3a

Kod: 90-364

Miejscowość: Łódź

https://proteonzdrowie.pl/

E-mail: zdrowie@proteonpharma.com

Tel.: 793628426